Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů

Jedná se o dotaci, kterou je možné čerpat na kofinancování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o finanční podporu lze podávat do 31. 10. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem je pouze základní umělecká škola, střední škola, vyšší odborná škola nebo dětský domov se sídlem v Olomouckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Snížení neinvestičních nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektových aktivit (např. náklady na dopravu, ubytování apod.), a to formou kofinancování těchto projektů.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace výzvy činí  80 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 4 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 15 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci na projekt v rámci tohoto programu může obdržet pouze žadatel, který čerpá peníze z prostředků EU či nadačního fondu v daném kalendářním roce – žadatel tuto skutečnost doloží dokumentem (smlouvou, potvrzením), ze kterého je zřejmé, že je do projektu zapojen.
  • Dotace není určena na školní výlety, poznávací výlety, zahraniční exkurze nebo veletrhy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru