Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Obnova environmentálních funkcí území

Podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 3. do 14. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje, o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000.
 • Dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, zajišťující akci pro obce velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet obyvatel obce je menší než 3 000.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace a obnova environmentálních funkcí pramenných oblastí.
 • Realizace opatření na ochranu zdrojů pitné vody.
 • Zakládání nových retenčních prostorů.
 • Zakládání suchých poldrů, revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 300 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru