Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny

Účelem je podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny, dále udržují a zlepšují fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy v krajině a vedou ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 1. 2016 do 29. 2. 2016.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury.
 • Obnova funkčního stavu stávajících ploch parků a veřejné zeleně (ošetření stromů, doplnění výsadby apod.).
 • Výsadba rozptýlené zeleně v krajině.
 • Péče o aleje a památné stromy.
 • Podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru