Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy

Dotace na zabezpečení existence sítě záchranných stanic pro živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity v oblasti životního prostředí a zemědělství a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
  • Příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zabezpečení existence sítě záchranných stanic pro živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační program činí 2 250 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 120 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru