Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti

Dotace na nákup movitých věcí do vlastnictví žadatele pro knihovny a kulturní zařízení nad 40 000 Kč (za jednu věc či nedělitelný soubor věcí; např. opona, promítačka, kamera, ozvučovací a osvětlovací technika, apod.), zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • příspěvková organizace, jejíž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje a jejímž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora určená na nákup movitých věcí do vlastnictví žadatele pro knihovny a kulturní zařízení nad 40 000 Kč (za jednu věc či nedělitelný soubor věcí; např. opona, promítačka, kamera, ozvučovací a osvětlovací technika, apod.), zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 40 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 30 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru