Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora přípravy a realizace SMART opatření

Dotace na podporu zlepšení kvality života v obcích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 3. do 4. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je: 
  • I. obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v územním obvodu Olomouckého kraje, bez omezení počtu obyvatel, nejedná-li se o žadatele o realizaci SMART opatření v oblasti vysokorychlostního internetu.
  • II. obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 2 000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje, jedná-li se o žadatele o realizaci SMART opatření v oblasti vysokorychlostního internetu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora přípravy a realizace SMART opatření je podpora přípravy SMART opatření ze strany měst, městysů a obcí (zpracování strategických a koncepčních dokumentů, zpracování analýz, zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových dokumentací) v oblastech energetika, doprava, životní prostředí, e‑Government a podpora realizace SMART opatření ze strany měst, městysů a obcí v oblasti vysokorychlostní internet.
 • Program je zaměřen na jedinečnost inovativní přístup a přínos Smart opatření. Současně bude podporována realizace Smart opatření ve všech uvedených oblastech a dotace bude poskytnuta na následující aktivity projektu: 
  • a) nákup SMART vybavení přímo související s projektem,
  • b) instalaci a zprovoznění SMART opatření – vybavení,
  • c) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu 15_01_01_Podpora přípravy a realizace SMART opatření.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 4 000 000 Kč, z toho na dotační titul 15_01_01_Podpora přípravy a realizace SMART opatření je určena částka 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 250 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru