Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora přípravy a realizace SMART opatření

Dotace na podporu zlepšení kvality života v obcích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024 do 5. 2. 2024, 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je: 
  • obec v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace bude poskytnuta na následující aktivity projektu: 
  • a) nákup SMART vybavení přímo související s projektem,
  • b) instalaci a zprovoznění SMART opatření – vybavení,
  • c) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu 15_01_01_Podpora realizace SMART opatření.
  • Realizace jednotlivých opatření musí být začleněna do komplexního projektu či strategie obce. Podpořený projekt musí navazovat na již zrealizované či připravované aktivity obce v oblasti SMART, které je potřeba v žádosti popsat.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 200 000 Kč, z toho na dotační titul 15_01_01_Podpora realizace SMART opatření je určena částka 1 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 250 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru