Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Olomoucký kraj – Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth

istockphoto-1012405368-170667a
Share Button

Dotace na realizaci SMART opatření směřujících ke zvýšení kvality života a zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje za pomocí chytrých řešení v oblasti eHealth – využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém sektoru.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je od 17. 3. do 4. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je:
  • I. subjekt poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), nebo zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve zněních pozdějších předpisů a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth je podpora realizace SMART opatření směřujících ke zvýšení kvality života a zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje za pomocí chytrých řešení v oblasti eHealth – využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém sektoru.
 • Dotace bude poskytnuta na pořízení Smart přístrojů a zařízení v oboru zdravotnictví a telemedicíny, čímž bude zajištěna dostupnější lékařská péče. Dotaci lze využít také na softwarová řešení v oblasti eHealth.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 4 000 000 Kč, z toho na dotační titul 15-01-02-Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth je určena částka: 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost na stejný účel poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>