Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth

Dotace na realizaci SMART opatření směřujících ke zvýšení kvality života a zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje za pomocí chytrých řešení v oblasti eHealth — využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém sektoru.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je od 22. 1. 2024 do 5. 2. 2024, 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je: 
  • I. subjekt poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), nebo zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve zněních pozdějších předpisů a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth je podpora realizace SMART opatření směřujících ke zvýšení kvality života a zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje za pomocí chytrých řešení v oblasti eHealth — využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém sektoru.
 • Dotace bude poskytnuta na pořízení Smart přístrojů a zařízení v oboru zdravotnictví a telemedicíny, čímž bude zajištěna dostupnější lékařská péče. Dotaci lze využít také na softwarová řešení v oblasti eHealth.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 200 000 Kč, z toho na dotační titul 15–01-02-Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth je určena částka 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost na stejný účel poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru