Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji, případně propagujících Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost, zaměřená na zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 4. 2024 do 12. 4. 2024.

Příjemce podpory:

  • Právnické osoby, jejichž hlavní činností je zabezpečení sportovních činností dětí a mládeže v Olomouckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2024 je finanční podpora v oblasti sportu, zaměřená cíleně na činnost dětí a mládeže u sportovních oddílů nebo klubů v regionu Olomouckého kraje, údržba sportovišť a tělovýchovných zařízení a jejich vybavení sportovními potřebami.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt je 200 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.
  • Není vyžadována povinná spoluúčast žadatele.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
  • Žadatelem v tomto dotačním titulu nemůže být obec, dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát, dále nemohou být žadatelem střešní sportovní organizace (např. Česká obec sokolská, Česká unie sportů, Orel atd.), jednotlivé sportovní svazy (celostátní, krajské, okresní) a hasičské spolky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru