Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji, případně propagujících Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost, zaměřená na zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13 .6. 2022 do 8. 7. 2022.

Příjemce podpory:

  • Právnické osoby, jejichž hlavní činností je zabezpečení sportovních činností dětí a mládeže v Olomouckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti mládežnických členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt je 200 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.
  • Není vyžadována povinná spoluúčast žadatele.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
  • Žadatelem v tomto dotačním titulu nemůže být obec, dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru