Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Olomoucký kraj – Podpora sportovních akcí

volleyball-team-1561544__340
Share Button

Z dotačního titulu Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • pro 1. kolo podávání žádostí od 17. 1. 2020 do 31. 1. 2020 do 12:00 hodin,
  • pro 2. kolo podávání žádostí od 1. 7. 2020 do 14. 8. 2020 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora realizace sportovních akcí, konaných v regionu Olomouckého kraje.
 • Plnění Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje pro období 2019 – 2023:
  • strategie rozvoje sportu v Olomouckém kraji,
  • akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 30 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlašovaného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí, spolek a pobočný spolek hasičů a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>