Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora sportovních akcí

Z dotačního titulu Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena: 
  • Pro 1. kolo podávání žádostí od 17. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin, 
  • Pro 2. kolo podávání žádostí od 1. 7. 2022 do 29. 7. 2022 do 12 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora organizace sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje, zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže poskytováním dotací na získání trenérské licence pro trenéry působící v Olomouckém kraji a podpora reprezentantů České republiky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.
 • Dotační titul 1 – 06_02_01_Podpora sportovních akcí,
 • Dotační titul 2 – 06_02_02_Dotace na získání trenérské licence,
 • Dotační titul 3 – 06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje,
 • Dotační titul 4 – 06_02_04_Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 30 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.
 • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlašovaného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí, spolek a pobočný spolek hasičů a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru