Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury

Cílem dotačního programu je podpora výstavby a rekonstrukcí sportovních a tělovýchovných zařízení, kofinancovaných z Národní sportovní agentury, v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena  od 15. 1. 2024 do 26. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.
  • Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je podpora výstavby a rekonstrukcí sportovních a tělovýchovných zařízení, kofinancovaných z Národní sportovní agentury, v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci musí činit 20 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce, nejvýše však 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru