Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Program pro vzdělávání ve zdravotnictví

Dotace na podporu projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 14. 6. 2024 do 31. 7. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivity:

 • Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti zdravotnictví.
 • Podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům Olomouckého kraje.
 • Podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.
 • Dotační program vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027, Prioritní oblast D, Zdravotnictví a sociální služby, oblast podpory D 1.1. Zlepšování dostupnosti, kvality a návaznosti zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační program činí 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 60 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
 • Spoluúčast není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního
  programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru