Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně — II. Výdaje na odbornou přípravu

Dotace na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH mohou získat obce jako zřizovatelé jednotek SDH.

Příjem žádosti:

  • Lhůta pro podání žádosti obce je stanovena nejdříve od 29. července 2015.
  • Podkladem pro poskytnutí dotace na odbornou přípravu za období srpen 2014 až červen 2015 je žádost obce, podaná nejpozději do 20. srpna 2015.
  • Podkladem pro poskytnutí dotace na odbornou přípravu za období červenec až září 2015 je žádost obce, podaná v nejpozději do 31. října 2015.

Příjemci podpory:

  • Dotaci poskytuje Olomoucký kraj výhradně obcím – zřizovatelům jednotek SDH obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace jsou určeny na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy a instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS OK.

 Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace je stanovena na 1 134 000 Kč.
Hodinová dotace odborné přípravy Dotace na člena dle hodinové dotace
40 2000 Kč
24 1200 Kč
16 800 Kč
8 400 Kč

Specifika a omezení:

  • Obci může být poskytnuta dotace na odbornou přípravu jen v tom případě, pokud se strojník, velitel družstva nebo velitel jednotky SDH obce, popřípadě jiný určený člen, prokazatelně zúčastnil organizované odborné přípravy.
  • Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru