Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně — III. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce

Dotace na uskutečněný zásah jednotky SDH mimo území obce, která ji zřizuje, může  čerpat obec.

Příjem žádosti:

  • Lhůta pro podání žádosti obce je stanovena nejdříve od 29. července 2015.
  • Podkladem pro poskytnutí dotace za uskutečněný zásah za období srpen 2014 až červen 2015 je žádost obce, podaná nejpozději do 20. srpna 2015.
  • Podkladem pro poskytnutí dotace za uskutečněný zásah za období červenec až září 2015 je žádost obce, podaná nejpozději do 31. října 2015.

Příjemci podpory:

  • Dotaci poskytuje Olomoucký kraj výhradně obcím – zřizovatelům jednotek SDH obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • Tato dotace je určena pro každou obec Olomouckého kraje zřizující jednotku SDH obce, která na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území obce, která ji zřizuje, nebo několika obcí, které ji zřizují, pokud je jednotka SDH obce zřízena na základě sdružení prostředků.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je určena na pohonné hmoty, refundace mezd a úhradu použitých speciálních hasiv. Z hlediska refundace mezd obec doloží kopii dílčí zprávy o zásahu a žádosti zaměstnavatelů  nebo samostatně výdělečně činných fyzických osob, které jsou členy jednotky SDH obce, o refundace mezd. Spotřeba pohonných hmot je součtem množství PHM spotřebovaných na jízdu požární techniky k zásahu a množství PHM spotřebovaných na provoz čerpadla, agregátů a podobných zařízení. Při stanovení spotřebovaného množství motorových olejů se vychází z údajů výrobce. Výše průměrné ceny za 1 litr PHM pro rok 2015 je stanovena na: 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů; 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů a 36,10 Kč u motorové nafty.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutou dotaci lze použít do 31. prosince 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru