Přeskočit na obsah

OP Doprava Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN‑T včetně železničních uzlů

Dotace na zlepšení železniční dopravní infrastruktury v síti TEN‑T. TEN‑T je transevropská dopravní síť, sloužící pro zlepšení mezinárodního dopravního spojení.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 31. 8. 2015.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD.

Typy podporovaných projektů:

  • Modernizace tranzitních koridorů.
  • Pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN‑T.
  • Modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN‑T.
  • Rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN‑T za účelem zajištění požadovaných parametrů.
  • Realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.

Forma a výše podpory:

  • Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty z Fondu soudržnosti, až do výše 85% uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Podpora bude poskytnuta pro projekty s územním dopadem po celé ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru