Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 01 — Železniční infrastruktura TEN‑T

Dotace na modernizace a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní i globální síti TEN‑T a zavádění nových technologií pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho bezpečnosti včetně ERTMS.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 14. 10. 2022 do 30. 06. 2029.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

 • Modernizace a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní i globální síti TEN‑T a zavádění nových technologií pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho bezpečnosti včetně ERTMS.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: Není stanovena.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti):
   — 12 629 993 432 Kč.
  • Při Flat rate 0 % — 85,00 % ze způsobilých výdajů.
  • Při Flat rate 5 % — 80,75 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2029.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru