Přeskočit na obsah

OP Doprava — Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy

Dotace na obnovu parku plavidel nákladní vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 17. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku ČR bez ohledu na státní příslušnost provozovatele. Žadatel musí být malým nebo středním podnikem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy: 
  • Pořízení a výměna obšívek včetně výměny součástí plavidla dotčených výměnou obšívky.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 165 000 000 Kč.
 • Příspěvek Unie:
  • max. 75 % ze způsobilých výdajů (pro střední podniky).
  • max. 85 % ze způsobilých výdajů (pro malé podniky).
 • Vlastní zdroje žadatele: 
  • min. 25 % ze způsobilých výdajů (pro střední podniky).
  • min. 15 % ze způsobilých výdajů (pro malé podniky).
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru