Přeskočit na obsah

OP Doprava Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN‑T a mimo TEN‑T

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, je možné získat dotaci na projekty, které se budou zaměřovat na zvýšení multimodality nákladní přepravy a na zlepšení vnitrozemské vodní dopravy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2015.

Příjemci podpory:

  • Ředitelství vodních cest ČR
  • Správci a majitelé dotčené infrastruktury
  • Pouze subjekty na území ČR

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty zlepšující stávající stav infrastruktury vodní dopravy prostřednictvím řešení problémů splavnosti a zvýšení bezpečnosti provozu na dopravně významných tocích
  • Projekty s cílem vystavět chybějící budovy podél současných vodních cest pro jejich větší a bezpečnější využití v rámci osobní, sportovní i rekreační vodní dopravy
  • Projekty rozvíjející vodní části přístavů
  • Projekty s cílem vystavět nebo rekonstruovat plavební objekty na současných vodních cestách

Forma a výše podpory:

  • Výše neinvestiční dotace pro konkrétní projekt může být až 85% uznatelných nákladů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru