Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 02 — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 05 — Železniční infrastruktura mimo TEN‑T

Dotace na zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující až k síti TEN‑T, tzn. budou podpořeny i modernizace stanic a zastávek směřující ke zvyšování komfortu a zlepšení služeb, vč. zvýšení bezpečnosti, tj. včetně ERTMS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2022 do 30. 06. 2029.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

 • Intervence směřující do železniční sítě mimo TEN‑T a to zejména do udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy v hustě osídlených oblastech a navazující na TEN‑T sítě.
 • Aktivity zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně plynulosti, kapacity,
  bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující až k síti TEN‑T, tzn. budou podpořeny i modernizace stanic a zastávek směřující ke zvyšování komfortu a zlepšení služeb, vč. zvýšení bezpečnosti, tj. včetně ERTMS.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: Není stanovena.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti):
   — 14 519 309 168 Kč.
   Při Flat rate 0 %
   — 85,00 % ze způsobilých výdajů.
   Při Flat rate 5 %
   — 80,75 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru