Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 03 — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 02 — Silniční infrastruktura TEN‑T

Dotace na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN‑T a dále také na zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Výstavba zohlední opatření zaměřená na zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 14. 10. 2022 do 30. 06. 2029.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN‑T a dále také na zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Výstavba zohlední opatření zaměřená na zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: Není stanovena.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti):
  • - 51 073 413 563 Kč.
   Při Flat rate 0 %
  • - 85,00 % ze způsobilých výdajů.
   Při Flat rate 30 %
  • - 59,50 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2029.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru