Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 04 — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 07 — Silniční infrastruktura mimo TEN‑T

Dotace na výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN‑T. Aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy výstavbou obchvatů, jež přispějí ke zlepšení emisních situací v centru měst a obcí a sníží dopad na zdraví obyvatel v obytné zástavbě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 14. 10. 2022 do 30. 06. 2029.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a modernizace dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN‑T. Aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy výstavbou obchvatů, jež přispějí ke zlepšení emisních situací v centru měst a obcí a sníží dopad na zdraví obyvatel v obytné zástavbě.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: Není stanovena.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti):
   — 6 835 589 817 Kč
  • Při Flat rate 0%
   — 85,00 % ze způsobilých výdajů pro méně rozvinuté regiony.
   — 70,00 % ze způsobilých výdajů pro přechodové regiony.
  • Při Flat rate 30%
   — 59,50 % ze způsobilých výdajů pro méně rozvinuté regiony.
   — 49,00 % ze způsobilých výdajů pro přechodové regiony.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je celá Česká republika.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru