Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 07 — Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 06 — ITS ve městech

Dotace na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 11. 2022 do:
  • Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu: 31. 1. 2024.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).
 • Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni.
 • Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat.
 • Pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům.
 • Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace ITS a C‑ITS.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 1 960 000 000 Kč.
  • Národní spolufinancování (vlastní zdroje žadatele): 345 882 352,94 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Příspěvek Unie – max. 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Národní spolufinancování – min. 15 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru