Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 08 — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 06 — ITS na dálnicích a silnicích I. třídy

Výzva je určena především na rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN‑T a přeshraniční mobility.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 02. 2023 do 31. 03. 2025.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na stávající silniční infrastruktuře.

Forma a výše podpory:

  • Alokace je 576 470 588,23 Kč.
  • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
    • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 490 000 000 Kč.
    • Při Flat rate 0% — 85,00 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru