Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 11 — Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 03 — Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy

Tato dotace je určena na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 02. 2023 do 28. 04. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy  mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury a manipulačních prostředků.

Typy podporovaných projektů:

 • Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice).
 • Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 282 692 025 Kč.
  • Národní spolufinancování (vlastní zdroje žadatele): 294 230 474,99 Kč.
 • Příspěvek Unie: max. 49 % ze způsobilých výdajů.
 • Vlastní zdroje žadatele: min. 51 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru