Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 15 — Zajištění interoperability v železniční dopravě — systém měření spotřeby energie

Dotace na vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie – instalace měřícího zařízení do vozidla.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 2. 2020 do 15. 5. 2020

Příjemci podpory:

 • Podniky železniční dopravy s licencí, které vlastní nebo provozují kolejová vozidla, a vlastníci kolejových vozidel, kteří nejsou železničními podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie – instalace měřícího zařízení do vozidla.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 40 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie:
  • max. 50 % ze způsobilých výdajů,
  • Vlastní zdroje žadatele:
  • min. 50 % ze způsobilých výdajů.
  • Fond soudržnosti pokryje veřejnou podporu do výše 100%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a na Řídicí orgán je podávána elektronickou cestou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru