Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 5, SC 4.1 Technická pomoc

Dotace na technickou pomoc při implementaci Operačního programu Doprava a při naplňování cílů OP Doprava.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 30. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • Subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava.

Typy podporovaných aktivit:

 • Řízení a kontrola programu.
 • Podpora absorpční kapacity.
 • Technické zabezpečení činností.
 • Publicita.
 • Vzdělávání.
 • Evaluace.
 • Dokončení realizace programového období 2007–2013 a příprava nového programového období 2021+.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru