Přeskočit na obsah

OP Doprava Výzva č. 57 – Specifický cíl 1.4. – Ostravská aglomerace

Dotace přispívá na rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 4. do 29. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Ostravská aglomerace (či městské společnosti), které jsou vlastníky či správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 628 497 316 Kč.
  • Národní spolufinancování (vlastní zdroje žadatele): 110 911 291 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie – max. 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Národní spolufinancování – min. 15 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a na řídicí orgán je podávána elektronickou cestou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru