Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 70 — Infrastruktura pro alternativní paliva — Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

Dotace na budování sítě nových veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 11. 2019 do 27. 2. 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Budování sítě nových veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 145 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti):
  • Max. 70 % ze způsobilých výdajů Fond soudržnosti pokryje veřejnou podporu do výše 100%.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 30 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Vybraný projekt musí být dokončen nejpozději do 30 měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí podpory (aktuální předpoklad do 31. 12. 2022, bude upřesněno v závislosti na termínu dokončení schvalovacího procesu žádosti o podporu).
 • Cílová území: Území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru