Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 74 — Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku — nových přepravních jednotek schválených pro kombinovanou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 10. 2019 do 10. 01. 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci či provozovatelé přepravních jednotek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku — nových přepravních jednotek schválených pro KD, a to: 
  • a) intermodálních návěsů;
  • b) výměnných nástaveb;
   c) vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO);
   d) speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro kontinentální kombinovanou dopravu, jež nelze zahrnout mezi jednotky uvedené pod písmeny a) až c).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 mil.
 • Maximální výše podpory pro příjemce dotace je stanovena na 30 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Časová způsobilost:
  • Od data předložení žádosti o podporu do 31. 12. 2022 (výjimkou jsou výdaje související s přípravou a zabezpečením projektu, jejichž způsobilost začíná od data vyhlášení výzvy).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru