Přeskočit na obsah

OP Doprava Výzva č. 78 — Podpora infrastruktury pro alternativní paliva — Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic

Dotace na budování veřejně přístupných LNG plnících stanic, které mají přispívat k ochraně životního prostředí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 10. 2019 do 14. 1. 2020.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

  • Budování veřejně přístupných LNG plnících stanic.

Forma a výše podpory:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 60 %.
  • Fond soudržnosti pokryje veřejnou podporu do výše 100%.
  • Vlastní zdroje žadatele činí min 40 % ze způsobilých výdajů.
  • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
  • Celkové způsobilé výdaje projektu musí být nižší než je hranice tzv. velkého projektu dle čl. 100 Nařízení EU č. 1303/2013 (tj. 75 mil. EUR).

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.
  • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru