Přeskočit na obsah

OP Doprava Výzva č. 79 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD — Mariánské Lázně

Dotace na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Národní spolufinancování (vlastní zdroje žadatele):  min. 15 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru