Přeskočit na obsah

OP Doprava Výzva č. 83 — Podpora infrastruktury pro alternativní paliva — Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic

Cílem tohoto projektu je podporovat rozvoj a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů (včetně systémů s nízkou hlučností) šetrnějších k životnímu prostředí včetně vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti.

Příjem žádosti:

 • Termín pro podání žádosti: od 21. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci — provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora infrastruktury pro alternativní paliva.
 • Budování veřejně přístupných CNG plnících stanic.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 30 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): max. 30 % ze způsobilých výdajů.
  • Fond soudržnosti pokryje veřejnou podporu do výše 100 %.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 70 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a na Řídicí orgán je podávána elektronickou cestou.
 • Cílová území: Území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru