Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Doprava – Výzva č. 84 – Infrastruktura pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic

charge-point-1645270__340
Share Button

Dotace na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic a vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 9. 2020 do 11. 1. 2021.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

  • Budování veřejně přístupných dobíjecích stanic.

Forma a výše podpory:

  • Alokace výzvy – příspěvek Unie (Fond soudržnosti):60 000 000 Kč Kč.
  • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Celkové způsobilé výdaje projektu musí být nižší než je hranice tzv. velkého projektu dle čl. 100 Nařízení EU č. 1303/2013 (tj. 75 mil. EUR).
  • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
  • Křížové financování nebude uplatňováno.
  • Cílová území: Území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>