Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 84 — Infrastruktura pro alternativní paliva — Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic

Dotace na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic a vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 9. 2020 do 11. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Budování veřejně přístupných dobíjecích stanic.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy — příspěvek Unie (Fond soudržnosti):60 000 000 Kč Kč.
 • Míra podpory — rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): — max. 70 % ze způsobilých výdajů.
  • Fond soudržnosti pokryje veřejnou podporu do výše 100%.
  • Vlastní zdroje žadatele: — min. 30 % ze způsobilých výdajů.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu musí být nižší než je hranice tzv. velkého projektu dle čl. 100 Nařízení EU č. 1303/2013 (tj. 75 mil. EUR).
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování nebude uplatňováno.
 • Cílová území: Území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru