Přeskočit na obsah

OP Doprava Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšit stav městské hromadné dopravy prostřednictvím výstavby metra a systémů řízení silniční dopravy na území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2015.

Příjemci podpory:

  • Magistrát hl. m. Prahy
  • Správci a majitelé dotčené infrastruktury

Typy podporovaných projektů:

  • Zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. m. Prahy.
  • Zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. m. Prahy.
  • Snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí Prahy.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 85% uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Podpořeny budou pouze projekty s územním dopadem na území ČR – NUTS II Praha.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru