Přeskočit na obsah

OP JAK — Fázované projekty I

Výzva je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR. Výzva podpoří dokončení aktivit, které se nepodařilo dokončit v předchozím programovém období. Ve výše uvedených projektech bude za účelem realizace tzv. orientovaného výzkumu na špičkové vědecké úrovni umožněno pořízení nejmodernějších přístrojů, jež nebylo možné pořídit v rámci časových limitů výzvy Excelentní výzkum.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 4. 2023 do 30. 6. 2023 v 14:00:00.

Příjemci podpory:

  • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Aktivita 1. Řízení projektu.
  • Aktivita 2. Dobudování, rekonstrukce či upgrade infrastruktury – materiálně, technicky a informačně podpořit a umožnit výzkumné aktivity v návaznosti na podporovanou aktivitu a) výzvy OP VVV č. 02_16_019 Excelentní výzkum „Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, čímž dojde ke zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center“.

Forma a výše podpory:

  • Alokace výzvy 400 000 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu II. fáze se stanoví jako rozdíl celkových způsobilých výdajů před rozdělením na fáze projektu a předpokládaných celkových způsobilých výdajů I. fáze.
  • Spolufinancování je vyžadováno v minimální výši 5 % celkových způsobilých výdajů. 

Specifika a omezení:

  • Poskytovatel může podpořit vždy pouze jednu žádost o podporu daného žadatele ve stejné věci. Další řízení se vede nejdříve po ukončení předešlého řízení, a to pouze v případě, že poskytovatel řízení zastaví, nebo v případě stažení žádosti žadatelem.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru