Přeskočit na obsah

OP JAK — Fázované projekty II

Výzva je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě č. 02–17-043 Teaming II, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 8. 2023, od 10:00 do 30. 11. 2023 ve 14:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):
  • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce aj.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury.
 • V návaznosti na podporovanou aktivitu 2 výzvy OP VVV č. 02–17-043 Teaming II „Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury“.
 • Cílem této aktivity je podpořit materiálně-technické vybavení pro modernizované/á (upgradované/á) výzkumné/á centrum/centra na území ČR. Může se jednat o dobudování, rekonstrukci infrastruktury či pořizování přístrojů a vybavení.
 • Tato aktivita doplňuje komplementární projekt z výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01–2018-2019).

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 100 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu II. fáze se stanoví jako rozdíl celkových způsobilých výdajů před rozdělením na fáze projektu a předpokládaných celkových způsobilých výdajů I. fáze. 
 • Spolufinancování je vyžadováno v minimální výši 5 % celkových způsobilých výdajů. 

Specifika a omezení:

 • Minimální délka na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: není stanovena.
 • Maximální délka na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 29 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru