Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva — 02 — 23 — 019 — Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Dotace na podporu zkvalitnění pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek. Výzva prostřednictvím vybraných aktivit podpoří implementaci schválené Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR, a tím přispěje k posílení systémových změn počáteční přípravy budoucích učitelů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 6. 2023 do 12. 7. 2023.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1 – Řízení projektu.
 • Aktivita 2 – Podpora práce fakult s vytvořeným národním kompetenčním rámcem absolventa učitelství a provazba na další autoevaluační aktivity fakult.
 • Aktivita 3 – Podpora tvorby/inovace vzdělávacích programů (kurzů) pro provázející učitele a pilotní ověření těchto programů.
 • Aktivita 4 – Podpora krátkodobých skupinových zahraničních stáží studentů, VŠ pedagogů a učitelů podílejících se na přípravě studentů – budoucích učitelů.
 • Aktivita 5 – Podpora zaměstnávání zahraničních akademiků – podpora příjezdové mobility.
 • Aktivita 6 – Podpora spolupráce a síťování.
 • Aktivita 7 – Podpora vzdělávání studentů a VŠ pedagogů podílejících se na přípravě studentů – budoucích učitelů.
 • Aktivita 8 – Podpora prevence studijní neúspěšnosti a předčasného ukončení studia studentů – přímá práce se studenty.
 • Aktivita 9 – Vytvoření pedagogické koncepce a zpracování studie proveditelnosti nové klinické (laboratorní) školy.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 500 000 000 Kč.
 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 65 000 000 Kč.
 • Indikativní rozdělení alokace výzvy činí: 
  • EU podíl: 383 675 000 Kč;
  • SR podíl: 91 325 000 Kč;
  • vlastní podíl: 25 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka: 24 měsíců.
 • Maximální délka: 42 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru