Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–22-006 Technická pomoc – ERDF

Cílem výzvy je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury OP JAK. Je nezbytné zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro efektivní administraci OP JAK. Dále je nutné zajistit externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, které vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti o OP JAK a společně s vytvořenými nástroji zajišťují a vhodnými opatřeními zvyšují absorpční kapacitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 8. 2022 do 29. 6. 2029.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy Technická pomoc – ERDF je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury Operačního programu Jan Amos Komenský. Je nezbytné zajistit administrativní kapacitu pro efektivní administraci OP JAK. Dále je nutné zajistit externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, které vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti o OP JAK a společně s vytvořenými nástroji zajišťují a vhodnými opatřeními zvyšují absorpční kapacitu.
 • Aktivita 1. Zajištění činností souvisejících s funkcí Řídicího orgánu OP JAK a dále s ukončováním a uzavíráním předchozích programových období a přípravou navazujícího programového období.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 2 000 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 000 000 000 Kč.
 • Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z podpory.

Specifika a omezení:

 • Minimální / Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:
  • Minimální délka: 6 měsíců.
  • Maximální délka: 96 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru