Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 22 — 008 Špičkový výzkum

Dotace na podporu výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce VO. Realizace aktivit podpořených z výzvy přispěje k zvýšení mezinárodního zapojení českých VO, k zintenzivnění produkce špičkových (a potenciálně aplikovatelných) výzkumných výsledků a k rozvoji konkurenceschopnosti ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 7. 2022 do 16. 1. 2023. 

Příjemci podpory:

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • veřejné vysoké školy;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (např. o.p.s., ústav, spolek, nadace);
  • ostatní subjekty – právnické osoby (např. s.r.o., a.s.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce VO. Realizace aktivit podpořených z výzvy přispěje k zvýšení mezinárodního zapojení českých VO, k zintenzivnění produkce špičkových (a potenciálně aplikovatelných) výzkumných výsledků a k rozvoji konkurenceschopnosti ČR. 
 • Podpora bude směřovat do projektů orientovaného/aplikovatelného výzkumu, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje. Projekty interdisciplinárního charakteru budou v rámci hodnotícího procesu bodově zvýhodněny.
 • POVINNÁ AKTIVITA:
  • Aktivita 1. Řízení projektu.
  • Aktivita 2. Realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence.
  • Aktivita 3. Rozvoj kapacit výzkumných týmů.
  • Aktivita 4. Rozvoj internacionalizace.
 • VOLITELNÉ AKTIVITY:
  • Aktivita 5. Modernizace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů.
  • Aktivita 6. Mobility odborného týmu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 8 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 50 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 500 000 000 Kč.
 • Poměr zdrojů financování projektu pro příjemce, kterým je organizační složka státu nebo příspěvková organizace organizační složky státu:
  • EU 69,70 %, SR 30,30 %, vlastní podíl 0,00 %.
 • Poměr zdrojů financování projektu pro všechny ostatní příjemce: 
  • EU 69,70 %, SR 25,30 %, vlastní podíl 5,00 %.

Specifika a omezení:

 • Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru