Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–22-011 MSCA COFUND CZ

Cílem výzvy je podpora projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND, které v hodnocení výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01 dosáhly hodnocení ve výši alespoň 85 % maximálního počtu bodů, tj. získaly značku kvality, tzv. pečeť excelence (Seal of Excellence).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 11. 2023 v 10:00 do vyčerpání alokace, nejpozději 31. 10. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • 1) Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):
  • veřejné výzkumné instituce; veřejné vysoké školy; organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu; příspěvkové organizace územních samosprávných celků; soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost; další právnické osoby;
 • 2) subjekty nesplňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a účastnící se provádění výzkumu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Podpora projektů MSCA COFUND (Seal of Excellence) – Spolufinancování regionálních, národních či mezinárodních programů pro doktorandy.
  • Předmětem aktivity je alternativní financování projektů podaných do výzvy programu HE HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01, typ akce HORIZONTMA-MSCA-Cofund‑D, které v hodnocení programu Horizont Evropa získaly známku kvality, tzv. pečeť excelence (Seal of Excellence), tj. dosáhly hodnocení 85 % z celkového počtu bodů a vyšší.
  • Aktivita 2. Podpora projektů MSCA COFUND (Seal of Excellence) – Spolufinancování regionálních, národních či mezinárodních programů pro postdoktorandy.
  • Předmětem aktivity je alternativní financování projektů podaných do výzvy programu HE HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01, typ akce HORIZONTMA-MSCA-Cofund‑P, které v hodnocení programu Horizont Evropa získaly známku kvality, tzv. pečeť excelence (Seal of Excellence), tj. dosáhly hodnocení 85 % z celkového počtu bodů a vyšší.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 250 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Individuálně, dle počtu jednotek přiznaných projektu v hodnocení programu Horizont Evropa.
 • Spolufinancování je vyžadováno v rozpětí od 5 % do 15 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: Maximální délka: 60 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru