Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–23-015 Výzkumné infrastruktury I

Cílem výzvy je podpořit rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur, tj. investic do jejich klíčového vybavení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 2. 2023 do 25. 8. 2023, do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2022, č. 1043), a zároveň mající nenulové finanční požadavky na investiční výdaje ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2022, č. 1043):
  • veřejné vysoké školy,
  • veřejné výzkumné instituce,
  • organizační složky státu,
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (např. o. p. s., ústav, spolek, nadace),
  • ostatní právnické osoby (např. s. r. o., a. s.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury.
 • V rámci aktivity 2 je možné realizovat následující činnosti směřující k materiální a technické modernizaci velké výzkumné infrastruktury:
  • pořízení přístrojového a laboratorního vybavení;
  • pořízení hardwarového, softwarového a jiného vybavení;
  • pořízení materiálu nezbytného pro zprovoznění nově pořizovaného přístrojového a laboratorního vybavení;
  • stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah);
  • rekonstrukce objektů a prostor využívaných velkou výzkumnou infrastrukturou a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy (pořizovaným vybavením).
 • Aktivita 3. In-kind příspěvek
 • V rámci aktivity 3 je možné realizovat následující činnosti:
  • dodávky částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do mezinárodních výzkumných infrastruktur, v nichž je ČR nebo příslušná národní organizace/velká výzkumná infrastruktura členem, lokalizovaných v EU i mimo EU.
 • Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 3 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:
  • Nastaveno individuálně pro jednotlivé oprávněné žadatele, a to jako podíl celkových požadovaných investičních nákladů v období 2023–2026 (viz Příloha č. 3 výzvy – Přehled plánovaných investičních nákladů předložených v rámci mezinárodního peer review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR v roce 2021 a maximální výše způsobilých výdajů na projekt výzvy Výzkumné infrastruktury I OP JAK):
  • celková výše požadovaných investičních nákladů 500 000 001 a více: 40 % požadované částky,
  • celková výše požadovaných investičních nákladů 20 000 000 — 500 000 000: 50 % požadované částky,
  • nákladů nižší než 20 000 000 Kč: 100 % požadované částky.
 • Spolufinancování je vyžadováno v rozpětí od 0 % do 5 % dle stanovených podmínek.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “OP JAK — Výzva č. 02–23-015 Výzkumné infrastruktury I”

 1. Marika Franeková

  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně dotací na podporu rozvoje infrastrukturní základny. Uvádíte, že žádat můžou i právnické osoby (s.r.o., a.s.) Chtěla bych se zeptat, jaké další podmínky právnická osoba musí splňovat, aby mohla o tuto dotaci žádat. Například, v jakém oboru musí podnikat, jestli by o tuto dotaci mohla žádat naše firma AHURA, spol. s r.o., která se zabývá prodejem stavebních systémů. Pokud by to bylo možné, jak by jsme o tuto dotaci mohli zažádat. 

  Děkuji za odpověď
  Franeková Marika

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Podpořeny mohou být pouze velké výzkumné infrastruktury, u nichž bylo na základě bodu II. 3 usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836 provedeno tzv. interim mezinárodní peer-review hodnocení a v jehož rámci byly ohodnoceny souhrnnou známkou 5 či 4.
   Veškeré další informace naleznete na stránkách výzvy: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_015-vyzkumne-infrastruktury‑i/#dokumenty.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru