Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–23-016 Výzkumné e‑infrastruktury I

Dotace na rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur (konkrétně e‑infrastruktury), tj. investic do jejich klíčového vybavení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 02. 2023 do 25. 8. 2023 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a zároveň fungující jako výzkumná e‑infrastruktura, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné e‑infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2022 č. 1043), a zároveň mající nenulové finanční požadavky na investiční výdaje ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2022 č. 1043):
  • veřejné vysoké školy,
  • veřejné výzkumné instituce,
  • soukromoprávní subjekty,
  • ostatní právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Řízení projektu – instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity je uvedena v kap. 5.7 PpŽP – obecná část.
 • Aktivita 2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury.
 • V rámci aktivity 2 je možné realizovat následující činnosti směřující k materiální a technické modernizaci velké výzkumné e‑infrastruktury:
  • pořízení přístrojového a laboratorního vybavení;
  • pořízení hardwarového, softwarového a jiného vybavení;
  • pořízení materiálu nezbytného pro zprovoznění nově pořizovaného přístrojového a laboratorního
   vybavení;
  • stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah);
  • rekonstrukce objektů a prostor využívaných velkou výzkumnou e‑infrastrukturou a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy (pořizovaným vybavením).
 • Aktivita 3. In-kind příspěvek.
 • V rámci aktivity 3 je možné realizovat následující činnosti:
  • dodávky částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do mezinárodních výzkumných infrastruktur, v nichž je ČR nebo příslušná národní organizace/velká výzkumná infrastruktura členem, lokalizovaných v EU i mimo EU.
 • Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 900 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 900 000 000 Kč.
 • Spolufinancování je vyžadováno 5 %.

Specifika a omezení:

 • Minimální / Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:
  • Minimální délka: 12 měsíců.
  • Maximální délka: 47 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru