Přeskočit na obsah

OP JAK ‑Výzva č. 02 — 23 — 018 Akční plánování v území – IDZ

Cílem výzvy je podpora implementace opatření a aktivit naplánovaných v DZ kraje, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území krajů. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění DZ kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 11. 7. 2023 do 30. 6. 2025 ve 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé pro projekty s povinně volitelnou aktivitou 2:
  • Kraje; hlavní město Praha.
 • Oprávnění žadatelé pro projekty s povinně volitelnou aktivitou 3:
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR — organizační složka státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1 – Řízení projektu.
 • Aktivita 2 – Implementace dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů.
 • Aktivita 3 – Metodická podpora MAP a vybraných obcí v rámci KPSV 2021+.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 2 300 000 000 Kč.
 • Poměr zdrojů financování projektu vychází z Pravidel spolufinancování na programové období 2021–20276 a poměru pro rata uvedeného v kapitole 7.3 výzvy.
 • Indikativní rozdělení alokace výzvy činí:
  • EU podíl: 1 764 905 000 Kč;
  • SR podíl: 312 095 000 Kč;
  • vlastní podíl: 223 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 40 000 000 Kč.
 • Pro projekty obsahující povinně volitelnou aktivitu 2 platí, že spolufinancování je vyžadováno ve výši minimálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, a to dle podmínek uvedených v kap. 5.10.5 PpŽP – obecná a specifická část.
 • Pro projekty obsahující povinně volitelnou aktivitu 3 platí, že spolufinancování je vyžadováno ve výši minimálně 0 % celkových způsobilých výdajů projektu, a to dle podmínek uvedených v kap. 5.10.5 PpŽP – obecná a specifická část.

Specifika a omezení:

 • Přípustným místem realizace je území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru