Přeskočit na obsah

OP JAK ‑Výzva č. 02 — 23 — 023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Cílem výzvy je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 14. 9. 2023, od 10:00 do 4. 4. 2024 ve 14:00, nebo do vyčerpání alokace.
  • První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
  • veřejné vysoké školy;
  • státní vysoké školy;
  • soukromé vysoké školy (obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným aj.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Pořizování přístrojového vybavení
 • Aktivita 3. Realizace stavebních úprav.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 11 800 000 000 Kč.
 • Indikativní rozdělení alokace výzvy činí:
  • EU podíl: 8 578 600 000 Kč,
  • SR podíl: 2 640 250 000 Kč,
  • vlastní podíl: 581 150 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je stanoven dle jednotlivých VŠ.
 • Spolufinancování je vyžadováno min. ve výši 0 %, nebo min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2025.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2028.
 • Maximální délka na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 64 měsíců.
 • Žadatel může požádat o podporu pouze jednoho projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru