Přeskočit na obsah

OP JAK ‑Výzva č. 02–23-024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 14. 9. 2023, od 10:00 do 4. 4. 2024 ve 14:00, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
  • veřejné vysoké školy;
  • státní vysoké školy;
  • soukromé vysoké školy (obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným aj.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Pořízení vybavení pro studenty se SP.
 • Aktivita 3. Zpřístupnění a adaptace vysokoškolského prostředí pro studenty se SP.
 • Aktivita 4. Podpora talentovaných/nadaných studentů.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 1 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je stanovena pro jednotlivé VŠ. 
 • Spolufinancování je vyžadováno min. ve výši 0 %, nebo min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka: 64 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru