Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–23-025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Cílem výzvy je podpořit potenciál společenských a humanitních věd, vytvořit základ špičkového výzkumu v těchto vědních oblastech a podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR v oblasti společenských a humanitních věd.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 8. 2023 do 11. 4. 2024 ve 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), které mají zároveň některou z těchto právních forem:
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • POVINNÉ AKTIVITY:
  • Aktivita 1. Řízení projektu.
  • Aktivita 2. Realizace špičkových výzkumných záměrů ve společenských a humanitních vědách a rozvoj internacionalizace.
 • VOLITELNÉ AKTIVITY:
  • Aktivita 3. Mobility odborného týmu.
  • Aktivita 4. Modernizace a upgrade infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 2 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanoveno.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 150 000 000 Kč.
 • Spolufinancování je vyžadováno min. ve výši 0 %, nebo min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka: 48 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru