Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 23 — 026 Výzkumné prostředí

Dotace na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje a vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a odolného, bezpečného prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje na úrovni organizačních složek výzkumné organizace (výzkumné skupiny/týmy) i celých institucí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 6. 2024 v 10:00:00 do 16. 12. 2024 ve 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):
  • organizační složky státu;
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • veřejné vysoké školy;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;
  • ostatní právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Povinné aktivity:
  • Aktivita 1. Řízení projektu.
  • Aktivita 2. Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“.
  • Aktivita 3. Rozvoj lidských zdrojů v souladu s principy ocenění „HR Award“.
  • Aktivita 4. Rozvoj řízení výzkumné organizace.
  • Aktivita 5. Rozvoj hodnocení výzkumné organizace.
  • Aktivita 6. Rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace.
  • Aktivita 7. Rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií.
  • Aktivita 8. Strategické nastavení a rozvoj otevřené vědy na výzkumné organizaci.
  • Aktivita 9. Nastavení systému pro zvyšování institucionální odolnosti vůči nelegitimnímu ovlivňování.
 • Volně volitelné aktivity:
  • Aktivita 10. Podpora popularizace výzkumu a vývoje vč. komunikace a marketingu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 1,2 mld. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 70 mil. Kč.
 • Spolufinancování je vyžadováno ve výši min. 0 % nebo min. 10 % dle podmínek uvedených v kapitole 5.10.5. PpŽP – obecná a specifická část.

Specifika a omezení:

 • Minimální / Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:
  • Minimální délka: 24 měsíců.
  • Maximální délka: 60 měsíců.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru