Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 24 — 030 Open Science II

Výzva podpoří rozvoj tematických/oborových repozitářů a jejich integraci do prostředí Národní datové infrastruktury, rozvoj a aplikaci vhodných metadatových modelů, standardů a dalších prostředků a nástrojů zvyšujících vyhledatelnost, dostupnost, interoperabilitu a znovu-využitelnost výzkumných dat (tj. zajištění FAIR principů uvnitř oborů i mezi nimi, včetně specifik pro citlivá data). Výzva dále podpoří propojení těchto aktivit s aktivitami mezinárodními za účelem zajišťování nadnárodní interoperability a snižování bariér pro intraoborové i mezioborové zpřístupnění a využívání výzkumných dat v evropském i globálním měřítku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 7. 2024 do 30. 6. 2025 ve 14:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) s právní formou:
  • veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Rozvoj existujících repozitářů, budování nových oborových / mezioborových repozitářů a konsolidace dat.
 • Aktivita 3. FAIRifikace dat v repozitářích, oborová a mezioborová interoperabilita.
 • Aktivita 4. Vývoj a pilotní zavádění nástrojů a služeb pro rozvoj NDI.
 • Aktivita 5. Komunikační, osvětové a vzdělávací aktivity.
 • Aktivita 6. Implementace iniciativy EOSC prostřednictvím minizáměrů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanoveno.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 900 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí 90 %.
 • Spolufinancování je vyžadováno min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Přípustným místem realizace je území České republiky. Vybrané dílčí činnosti klíčových aktivit je možné realizovat i mimo území ČR (EU i mimo EU). Mezi takovéto dílčí činnosti patří např. výjezdy na konference, workshopy, účasti na zahraničních jednáních/akcích k nadnárodní agendě EOSC, networking apod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru