Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–24-031 Šablony pro neformální vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání, díky čemuž může docházet k další podpoře rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu neformálnímu vzdělávání pro všechny děti a mládež a k propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 4. 2024. Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 120 % výše alokace výzvy, nejpozději 30. 8. 2024 ve 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost s právní formou:
  • spolek; ústav; obecně prospěšná společnost; účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání, díky čemuž může docházet k další podpoře rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu neformálnímu vzdělávání pro všechny děti a mládež a k propojování formálního a neformálního vzdělávání, a to prostřednictvím podpory zavádění inovativních metod do neformálního vzdělávání dětí a mládeže, prostřednictvím spolupráce, vzájemného sdílení zkušeností a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v neformálním vzdělávání a také prostřednictvím odborně zaměřených tematických a komunitních setkávání.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 400 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 250 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 50 000 Kč + (počet členů12 x 2 500 Kč).
 • Do výpočtu maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt se zahrnují členové k 31. 12. 2023 s ročníkem narození v intervalu 2020–2006.

Specifika a omezení:

 • Přípustným místem realizace je území České republiky, aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU i mimo území EU.
 • Minimální délka projektu: 24 měsíců.
 • Maximální délka projektu: 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru