Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 24 — 032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů)

Cílem výzvy je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání zaměřených na podporu romských dětí a mládeže na území ČR a tím přispět ke snížení vzdělanostní nerovnosti a zvýšení spravedlnosti v přístupu ke vzdělání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od  8. 7. 2024.
 • Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 130 % výše alokace výzvy, nejpozději 6. 1. 2025 ve 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcné zaměření výzvy je definováno prostřednictvím předem připravených aktivit, tzv. šablon – více viz příloha č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Žádost o podporu je v souladu s věcným zaměřením výzvy v případě, že žadatel zvolil aktivity v souladu s touto přílohou.
 • Podporované aktivity:
  • Vzdělávání pracovníků romských/proromských organizací.
  • Vzdělávání dobrovolníků romských/proromských organizací.
  • Spolupráce pracovníků romských/proromských organizací.
  • Spolupráce dobrovolníků romských/proromských organizací.
  • Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež.
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v romských/proromských organizacích.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 300 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 150 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 400 000 Kč.
 • Spolufinancování je vyžadováno ve výši 5 %.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 48 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru